Så hanterar du en narcissist

så hanterar du en narcissist

Har en chef eller kollega som är karismatisk och charmig ena stunden och riktigt obehaglig nästa? Då kanske personen är narcissist – en störning som liknar psykopati.

Ett gott självförtroende, stora svårigheter med att ta kritik och problem med att sätta sig in i hur andra tänker och känner. Det är alla tecken på narcissism, en personlighetsstörning som liknar psykopati. Kanske har du en chef eller kollega som passar in på beskrivningen? Narcissister är ofta karismatiska och dominanta, och det gör att de kan uppfattas som bra ledare fast det egentligen är tvärt om. Dessutom är de ofta bra på att sälja in sig.

Många människor kan ha ett eller flera narcissistiska drag, utan att vara narcissister, så att försöka diagnosticera kollegan eller chefen är en dålig idé. Samtidigt kan en narcissist orsaka stora skador i en organisation och därför är det viktigt att känna till varningstecknen, och få hjälp att hantera personen om det behövs.

Så känner du igen en narcissist

Överlägsen

Narcissistens mest typiska drag är ett överdrivet gott självförtroende. Ofta blåser personen upp sina bedrifter och talanger och ser sig själv som överlägsen, även om det inte finns grund för det. Narcissisten anser sig också vara mer allmänbildad och intelligent än genomsnittet.

Utåtriktad men oempatisk

I sociala situationer är narcissisten utåtriktad och dominant, och kan vara väldigt karismatisk. Däremot brukar personen inte upplevas som speciellt sympatisk eftersom den varken förstår eller bryr sig om andras tankar och känslor.

Säker på sin sak

Att vara överdrivet säker på sina kunskaper är ett annat kännetecken. En del narcissister kan till och med påstå sig veta saker som inte är sanna, förmodligen för att kunskapsluckor skulle sänka deras status. Om en narcissist får frågan ”vet du när Placido-fördraget skrevs under” kan det hända att personen svarar ja, trots att det inte funnits något Placido-fördrag.

Svårt att erkänna misstag

Eftersom narcissisten har svårt att se sina egna fel och brister har personen också svårt att ta kritik, och kan istället bli arg, skylla ifrån sig, eller strunta i att lyssna. En narcissist ber sällan om ursäkt, och kan fortsätta påstå att de har rätt, även när motsatsen bevisats.

Söker uppmärksamhet

Narcissisten har ett stort behov av uppmärksamhet, och det kan ta sig många uttryck. En studie visar till exempel att personer som framhäver sig mycket i sociala medier också är mer narcissistiska än andra. Ofta lägger personen även stor vikt vid statusmarkörer, som fina titlar, sitt utseende, och dyra varumärken.

Tar sig friheter

Som överlägsen och utvald anser sig narcissisten också ha större rättigheter och befogenheter än ”vanliga” människor. Att få höga chefsjobb, stora bonusar, och använda företagets resurser för egen vinning kan ses som självklarheter av en narcissist. Likaså att utnyttja och manipulera andra människor för egna behov.

8 sätt att hantera narcissister på jobbet

  1. Ignorera och reagera inte om de är oförskämda
  2. Kommunicera på deras nivå och självbild: ”Det var generöst av DIG att…”
  3. Ha ögonkontakt och prata på ett tydligt, men ej kritiskt, sätt
  4. Försök inte att leta efter deras empatiska sida
  5. Kritisera inte personen inför resten av arbetsplatsen
  6. Bli aldrig allt för personlig med narcissisten
  7. Undvik längre argumentationer
  8. Om du blir verbalt attackerad. Markera genom att säga: ”Det där är inte okej” och gå iväg.