Vår affärsidé

Addilons affärsidé är att rekrytera rätt chefer och specialister som får företag att prestera bättre än sina konkurrenter genom att vara en lokal partner på en global marknad.

Våra specialistområden

Teknik
Försäljning
Inköp
Logistik

Värderingar

Värde

Vi skapar värde genom att förse våra uppdragsgivare med högpresterande medarbetare. Detta bidrar till att få våra kunder nå bättre resultat än sina konkurrenter.

Innovation

Vi är innovativa genom att utmana, göra det omöjliga och inte följa andra.

Ansvar

Vi agerar ansvarsfullt, etiskt och med hög integritet mot våra intressenter. På så vis erhålls långsiktiga relationer som bidrar till en hållbar utveckling av samhället.