svenska-kraftnät-logo

Addilon är avtalsleverantör till Svenska Kraftnät som söker nya duktiga medarbetare.

Inga lediga tjänster nu.

  • Brandväggstekniker
  • Delprojektledare inom tillståndsärenden till Svenska kraftnät x 3
  • Kraftsystemanalyter x 2
  • Lantmätare x 2
  • Systemansvarig telefoni

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det är regeringen som bestämmer vad Svenska kraftnät ska arbeta med. I sin instruktion till oss anger regeringen våra uppdrag. Varje år utfärdar regeringen ett regleringsbrev där det står vad vi ska arbeta med under det kommande året.

I regleringsbrevet för år 2018 står det bland annat att Svenska kraftnät ska:

  • arbeta för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och för att risken för effektbrist kan minskas.
  • gemensamt med övriga nordiska systemansvariga redovisa nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta.
  • driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation och arbeta för att göra det tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer.
  • arbeta för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter till och använder kommunikationssystemet Rakel.

Läs om hur det är att arbeta på Svenska Kraftnät här.

www.svk.se