medema

En av våra viktiga kunder, Minicrosser / Medemagruppen söker nya duktiga medarbetare.

Säljare

Medema-gruppen

Medema-gruppen har sina rötter tillbaka till början av 80-talet, då Jack Rist etablerade föregångaren till Medema-koncernen A / S – Nord Funksjon AS – i Ballstad på Lofoten. Produktionen av Mini Crosser startade i Herning på Jylland vid samma tidpunkt.

Medema Gruppen A / S har genom åren utvecklat en stark försäljnings- och servicekultur i hela Skandinavien. Företaget har genomgått stora förändringar sedan Medema-koncernen köpte Mini Crosser A / S 2004, men har försökt hålla fast och berikas av koncernens olika kulturer och stolta traditioner.

Produktionen av Mini Crosser sker idag i moderna former, men som alltid, med fokus på säkerhet, funktionalitet och kvalitet på alla nivåer. Parallellt har vi kontinuerligt fokus på att utveckla en stark försäljnings- och servicekultur i hela Skandinavien. Vi är angelägna om att möta kunden med god kunskap, professionalism och att lösa behoven lokalt där kunden är. Vi fokuserar på attraktiv design, kvalitet och funktionalitet förankrad i en skandinavisk miljö, något vi tar med oss i våra val av framtida produkter. Vi är alla angelägna om att föra Jacks arv vidare – med människan i centrum skapar vi möjligheter för ett enklare och ökat deltagande i samhället.

Vår vision och våra värderingar
– människan i centrum

Vår affärsidé:

Vi levererar och producerar kvalitetshjälpmedel och tjänster till hälsosektorn, funktionshindrade och äldre.
Vi tillpassar vår service efter kundens behov.
Vi har egenutveckling och produktion som skapar möjligheter för användarens deltagande i samhället.
Vi har fokus på attraktiv design och funktionalitet förankrad i en innovativ Skandinavisk miljö.

Våra värderingar är baserade på:
– människan i centrum
E – engagemang
D – design och funktionalitet
E – en ändringsvilja
M – möjligheter
A – attraktiv

www.medema.com
www.minicrosser.se