förpacknings- och tidningsinsamlingen

En av våra viktiga kunder, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, söker nya duktiga medarbetare.

Inga lediga tjänster just nu,

Behållaransvarig x 2
Bygglovsansvarig x 2
Code of conduct specialist
Driftchef x 2
Leverantörsutvecklare
Regionchef x 2
Specialist inom material och kvalitet
Verksamhetsanalytiker

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Återvinning ska vara enkelt. Vår vision är att det ska vara lätt att göra rätt, för konsument som producent, baserat på den principiella metod riksdagen antog redan 1993 där man lägger miljöansvaret på den som producerar en vara – där producenterna är skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumenternas slutanvändning. Verksamheten bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar. Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs.

www.ftiab.se