Alandia

En av våra viktiga kunder, Alandia söker nya duktiga medarbetare.

Alandia

Alandia är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländska rederinäringen.

Vi är idag en försäkringskoncern som består av tre bolag med ett brett utbud av produkter som utöver kommersiell marinförsäkring även omfattar fritidsbåtförsäkring.

Vår framgång har i hög grad byggts på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. På den grunden vilar vårt åtagande att vara en innovativ, kompetent, engagerad, pålitlig och stabil försäkringspartner.

Huvudkontoret finns i Mariehamn på Åland, och sidokontor finns i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

www.alandia.se