Skriva CV

skriva CV

Skriva CV med bra layout

Skriva CV på ett lättöverskådligt och enkelt sätt är mycket viktigt. Lägg ned med tid och engagemang på det grafiska utseendet när du ska skriva CV. Läs också igenom ditt CV en extra gång för att undvika onödiga stavfel.

Lättöverskådligt CV

Ett viktigt tips när ska skriva CV är att det är lättöverskådligt. Ditt CV ska snabbt ge en bild av dig och dina kvalifikationer. Dela upp ditt CV i tydliga rubriker. Se till att allt är uppställt i omvänd kronologisk ordning med dina senaste erfarenheter först. Som regel ska längden på ett CV vara max 2 A4-sidor. Strukturen och informationen ska vara enkel att följa. Ditt CV inte ska beskriva dig som person, utan visa på dina erfarenheter, kunskaper och kompetenser.

Kontaktuppgifter

Placera dina kontaktuppgifter där de syns tydligt. Högts upp eller längst ner i ditt CV är en bra plats. De uppgifter som ska vara med är namn, telefonnummer, e-postadress. Om du är aktiv på LinkedIn lägger du med fördel in länken till din profil.

Arbetslivserfarenhet

De tjänster du skriver i ditt CV beror på hur långt i karriären du kommit. Om du är i början av din karriär tar du med all arbetslivserfarenhet. Har du hunnit få några års arbetslivserfarenhet behöver du inte nämna alla jobb. Plocka med dem som känns mest relevanta för den tjänst du söker. Skriv företagets namn, tjänstens titel och perioden du arbetade och en kort beskrivning om vad jobbet innebar. Skriv vad du ansvarade för och hur de resultat du uppnått. Skriv om din nuvarande eller senaste arbetsgivare överst och fyll på med de andra under.

Utbildning

Ta med det som är mest relevant för tjänsten du söker. Presentera det du studerade senast och gå sedan bakåt i tiden. Om du har en längre utbildning behöver du inte ta med alla delar av dina studier. Har du exempelvis en magisterexamen behöver du inte i ditt CV berätta var du gått i grundskolan. Ange skolans namn, vilken ort den finns på. vilket program eller kurs du läst och under vilken tidsperiod du studerade. Om du studerar idag så skriv att din utbildning är pågående och nämn vilken examen du planerar att ta.

övriga meriter

Beskriv kortfattat dina uppdrag i föreningar, kårer, organisationer eller annat ideellt engagemang. Berätta även här hur dina ansvarsområden såg ut. Då vet rekryteraren varför erfarenheterna du tagit upp i ditt CV kan vara relevanta för tjänsten du söker.

Språkkunskaper

Skriv de språk du behärskar och gradera dina nivå, såväl muntligt som skriftligt. Ett vanligt sätt att gradera språkkunskaper på är; grundläggande, goda, mycket goda och flytande. Börja med att presentera de språk du kan flytande och fortsätt sedan nedåt.

Övriga kompetenser

Nämn de system, program, programmeringsspråk eller tekniker du behärskar. Glöm inte att även gradera dina kunskaper. Skriv först de kompetenser du behärskar bäst för att ge en tydlig överblick. Här kan du även skriva med innehav av körkort om det efterfrågas i tjänsten.

Referenser

Att skriva CV ”referenser lämnas gärna på begäran”. Tänk igenom vilka personer som kan beskriva dig och dina färdigheter på ett bra sätt. Det kan exempelvis vara tidigare chefer, kollegor eller handledaren från utbildningen. Stäm alltid av med de personer du lämnar som referenser. Då är de förberedda på att bli kontaktade av rekryteraren. Läs fler referenstips från rekryterare på vår blogg.

Skriv personligt brev

Att skriva personligt brev är ett bra komplement till ditt CV. Det ger dig möjlighet att tydligare beskriva dig som person, dina styrkor, mål och ambitioner. Det är framförallt här du ska motivera varför du söker den utannonserade tjänsten.

Nästa steg: Skriva personligt brev