hyrrekrytering

Ett smart sätt att rekrytera personal

Genom att använda formen hyrrekrytering kan du först hyra och sedan anställa medarbetaren. Hyrrekrytering passar när det finns ett ökat personalbehov och det är svårt att bedöma om det är tillfälligt eller bestående. Det kan även vara anställningsstopp med ett fortsatt personalbehov. I dessa fall är det lämpligt att inleda med ett tidsbegränsat uppdrag med målsättningen att det övergår till en fast anställning efter avslutat uppdrag.

Effektiv och träffsäker process

Med en effektiv rekryteringsprocess hjälper vi er att hitta högpresterande medarbetare som får er att prestera bättre än era konkurrenter. Kandidaterna får genomgå samma process som vid en traditionell rekrytering. På så sätt säkerställer vi att leverera det ni söker.

Vi tar ansvar

Vid hyrrekrytering tar Addilon fullt arbetsgivaransvar. Vi betalar lön, sociala avgifter, sjuklön, semesterersättning och försäkringar. Vi tar dessutom på oss ansvaret att du som kund alltid får den kompetens du efterfrågar.

Er rekryteringspartner

Addilon strävar alltid efter långsiktiga relationer med såväl nöjda kunder som kandidater. Först då anser vi att uppdraget är slutfört!