cws

Addilon har fått förtroendet att bemanna ett större antal medarbetare hos CWS i Stockholm.

Det innebär att vi nu på allvar tar marknadsandelar inom Lager & Logistik som är ett nytt affärsområde inom Addilon, säger Patrik Lindstedt, Affärsområdeschef

Våra anställda ska minst ha lika bra villkor som om de vore anställda av CWS. Vi lägger stor vikt vid att våra anställda ska trivas och må bra. Därför ser vi till att våra anställda har de bästa arbetskläderna och arbetsskor på marknaden.

Vi lägger stor vikt på att samarbeta med kunder som har sunda och liknande värderingar som Addilon. CWS och Addilon har mycket gemensamt, där vi båda agerar hållbart och verkar för sunda, säkra arbets- och levnadsvillkor.

Vi har bestämt oss för att förändra bemanningsbranschen och att vara marknadens bästa aktör. Det gynnar både våra uppdragsgivare, medarbetare och samhället i stort, avslutar Patrik.

För mer information, kontakta Affärsområdeschef, Patrik Lindstedt, +46 732 67 90 00.

Mer om våra tjänster inom Lager och Logistik.