Energi

Vi rekryterar juniora och seniora specialister samt chefer inom Energi

Fastighet

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera inom bygg och fastighet.

Fordon

Fordon / Automotive är en av våra främsta branscher vi rekryterar inom.

Industri & Teknik

Våra rekryterare har mångårig vana från att rekrytera till Industri & Teknik i kombination med egen branscherfarenhet

Medicinteknik

Vi har gedigen erfarenhet av att rekrytera såväl nationellt som internationellt till företag inom medicinteknik.

Miljöteknik

Våra främsta kunder finns inom miljöteknik där vi rekryterat både chefer och specialister.

Funktioner