auktoriserat bemanningsforetag

Sedan 21 mars 2014 är Addilon AB ett auktoriserat bemanningsföretag.

Auktorisationen säkerställer seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Vi gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade företagen.

För att bli auktoriserad medlem måste företagen uppfylla följande villkor:

 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar
 • Följer Bemanningsföretagens Etiska Regler
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leverensvillkor
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Har fastställd jämställdhetsplan, (om det krävs enligt lag)
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal *)
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning
 • Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering
 • Företer det senaste årsbokslutet
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

Företagen är även skyldiga att, enligt Bemanningsföretagens stadgar, följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen. Auktorisation och medlemskap i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i juridisk person.
Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation sker i Bemanningsföretagens styrelse.

Har ni behov att hyra in personal?

Boka ett möte med oss genom att chatta med oss, ringa oss på 010 – 207 01 50 eller fyll i en offertförfrågan för att få rekryteringen genomförd av ett auktoriserat bemanningsföretag så kontaktar vi dig inom kort.