rekrytering finland helsingfors

4 september 2012 etablerar sig Addilon i Helsingfors, Finland. För ett år sedan satte vi Addilon på den amerikanska kartan och har redan utfört en chefsrekryterings med en mycket nöjd kund. Det är nu dags att ta nästa steg, där den finländska marknaden är mycket intressant för oss, säger Lars Björk, VD på Addilon AB.

En geografisk expansion ligger helt i linje med att vara en lokal leverantör på en global marknad.Valet av att etablera i Helsingfors är naturlig, då många av våra kunder har verksamhet i Finland.

Vi har lyckats knyta en av Helsingfors främsta rekryterare till Addilon. Med universitetsexamen inom beteendevetenskap, 12 års erfarenhet i varierande ledande roller i teknologiföretag och rekrytering, stärker vi Addilons position på den internationella marknaden.

För våra kunder innebär det att Addilon blir en naturlig partner i samband med rekryteringar och searchuppdrag av chefer och specialister inom teknik, försäljning, inköp och logistik på den finländska marknaden, tillägger Lars.