rekrytering usa chicago

10 augusti etablerar sig Addilon i Chicago, USA. Etableringen av Addilon AB i Mälardalen och Stockholm har gått över förväntan och det är nu dags att ta nästa steg.

En geografisk expansion ligger helt i linje med att vara en lokal leverantör på en global marknad. Valet av etablera i just Chicago var självklart, då staden är en viktig knutpunkt i USA:s kommunikationssystem och centrum för industri, säger Lars Björk, VD på Addilon AB.

Vi har lyckats knyta en av Chicagos främsta och seniora rekryterare/headhunter till Addilon. För våra kunder innebär det att Addilon blir en naturlig partner i samband med rekryteringar och searchuppdrag inom teknik, försäljning, inköp och logistik på den amerikanska marknaden, tillägger Lars.